Aile dizimi:Sistematik Bir Psikoterapi Çalışması

Aile dizimi nedir?

“Aile dizimlerinin altında yatan felsefe; aslında insan ilişkilerindeki düzenlerin evrensel bilimidir, ailedeki ilişkilerden başlayıp, kadın-erkek ilişkisine, ebeveyn-çocuk ilişkisine ve eğitimine uzanan oradan da iş-meslek ve organizasyonlardaki düzene, itilaf içerisindeki gruplara, halklara ve kültürlere kadar kök salan bir ilişkiler düzeni bilimidir.”

İçine doğduğumuz aile, aynı zamanda yaşam değerlerimizi belirler. Bazen hayatımız bireysel olarak düzenleyebileceklerimiz ve hükmedebileceklerimizin ötesinde gelişir. Kardeşler, ebeveynler, onların kardeşleri, büyük ebeveynler, bütün bu yaşamlar ve onların uğradığı travmalar bizleri sözsüz ama derinden bir yolla etkiler. Vicdan bütünlüğü yoluyla bizde holografik olarak vücut bulan evren, bizi geçmişimizden gelen tüm bu etkilere açık hale getirir. Fiziksel ve ruhsal hastalıklar, aile geçmişindeki göçler, savaşlar, ölenler, kaybedilenler ve dışlananlar böylece unutulmaz ve sonraki kuşakları etkileyerek nerdeyse bir canlı gibi varlıklarını sürdürürler. Önce onların varlıklarını uygun biçimde tanıyıp kendimize özgü hayata açılmamız gerekir.

Aile dizimi bunun için ideal bir yöntemdir çünkü yalnızca felsefi bakışı olarak değil çalışma yöntemi açısından da yıllarca süren bireysel terapilerde olduğu gibi “söz ve anlamaya çalışan zihin” ile değil doğrudan “ruh”la çalışır. Ruh sessiz ama etkisi derindir. Bu yöntemde danışan da sessizdir, konuşmaya anlatmaya teşvik edilmez. Yalnızca sorun için temsilciler seçer ve gözleri önünde rolleri devralan temsilciler aracılığıyla kendi hayatını “bir film gibi” izleme şansına sahip olur. Böylece kendi hayatını yöneten dinamikleri dışardan görür. Bu dinamikler kendi sistemlerinin elverdiği kendi doğal çözümlerini üretirler terapi sürecinde.. Hayatımızda üst üste zorlanmalarla karşılaşıyor, tıkandığımızı hissediyor ve ne yapacagimizi bilmiyorsak içine doğduğumuz aile yoluyla ait olduğumuz bu sessiz bütünle ilişkimizi yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiş demektir. Özetle hastalıklar, yaşamdaki sürekli stres, depresyon, aile geçmişinde açıklanamayan olgularla çalışmak isteyenler için ideal bir yöntemdir aile dizimi..