Homeopati nedir?

Homeopati WHO (dünya sağlık örgütü) tarafından kabul edilen doğal,yan etkisiz, bütüncül ,alternatif bir tedavi yöntemidir.Homeopati kelimesi yunancadan gelir,homeos(benzer) ,pathos(acı çekmek,hastalık)kelimelerinden türetilmiştir.Her ne kadar 1800'lü yıllarda tıp doktoru,kimyager ,eczacı Hahneman tarafından geliştirilmiş olsa da felsefesi ,Hipokrat'ın belirttiği ''Benzerler Yasası ''üzerine oturmaktadır.Ancak, bu varsayımı eksiksiz bir bilimsel terapötik yöntem haline getiren kişi German Samuel Hahnemanndır.(1755-1843)Homeopati ,semptom(hastalık belirtileri) ya da hastalığı değil ,hastayı(kişiye özel) tedavi eder.Her hastanın bir hastalanma ve iyileşme biçimi vardır.Homeopati semptomları baskılamaz ,geçici rahatlama sağlamaz .homeopatik ilaç ,Hastalığın altında yatan gerçek nedene yönelik verilir.Kalıcı,hızlı ve nazik bir tedavidir.

Homeopatik ilaçlar bitki,hayvan dokusu, mineraller ve madenler gibi doğal maddelerin seyreltilme yöntemi ile elde edilir.Homeopati ''maddeler seyreltildikçe etki güçleri artar '' prensibine dayanmaktadır.Homeopatik tedavi akut ve kronik hastalık tedavisi şeklinde uygulanır.Akut tedavide uygun homeopatik ilaç etkisi diğer tedavi yöntemlerinden çok daha hızlıdır.Kronik hastalık tedavisi yapısal tedavidir.Kişiye, detaylı bir görüşme (1-2 saat süren ilk anemnez) sonrasında ,homeopat tarfından belirlenecek ilaç verilir ve kişinin tüm semptomlarına iyigelir,fiziksel,duygusal mental ve ruhsal düzeyde iyileşme sağlar

Homeopatinin Sınırları ve Başarıları

Her tedavinin olduğu gibi homeopatinin de sınırları vardır ve gerektiğinde diğer tedavi yöntemleriyle beraber çalışmalıdır.Örneğin kanser gibi hastlıklarda kanserin aşaması ve bazı hastalıklarda vücudun yıpranmışlığı tedavinin başarısını belirler.Ya da ağır organ hasarı söz konusu olan olan bir hastada başka yöntemlerinde tedaviye dahil edilmesi gerekir.yüksek dozda antibiotik,kortizon ,iltihap dindirici aynı anda uygulanan homeopatik tedavinin etkisini azaltabilir.Homeopatinin Başarı Gösterdiği Alanların Bazıları

 • Cerrahi müdahele gerektiren durumların dışındaki hastalıkların büyük çoğunluğunda homeopati kullanılabilir.Genellikle iyileştirir ,iyileştiremediği durumlarda ise kesinlikle zarar vermez.
 • Migren ve diğer baş ağrıları
 • Çocuk hastalıkları ve gelişim problemleri
 • Alerjiler ve Cilt Hastalıkları
 • Solunum yolu hastalıkları ,Astım
 • Romatizma eklem ve kemik hastalıkları
 • Depresyon,panik atak ve korkular
 • Uykusuzluk,değişik kriz dönemi problemleri
 • Üşütmeye yönelik hastalıklar grip(ÜSYE)
 • Kadın hastalıkları,menstrual düzensizlikler
 • Menapoz
 • Kıskançlık,ağır üzüntü ve yas dönemi problemleri
 • Kanser önleme,kanserin tamamlayıcı tedavisi kemoterapi sonrası tedavi
 • Değişik organsal hastalıklar(kalp,akciğer,sindirim sistemi,kemik,kas vs.)
 • Psikosomatik hastalıklar
 • Şeker,karaciğer hastalıkları
 • Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
 • Ve başka bir çok hastalık..

Kimler homeopatik ilaç kullanabilir?

Homeopatik tedavi ve ilacı ,yetişkinler,neonatal(yenidoğan)dönem bebekleri, ,çocuklar,,hamileler,hayvanlar ve ilaç alerjisi olan kişiler güvenle kullanabilirler.Özellikle bebek ve çocuklar üzerinde daha kısa sürede ,daha kalıcı iyileşme sağlar,çünkü çocuğun yaşam gücü yetişkin kişinin yaşam gücünden daha yüksek ve tıbbi hastalık tablosu bir yetişkin kadar karmaşık değildir.

İyileşme Süreci

Homeopatide iyileşme denince bütün vücudun iyileşmesi kastedilir. Ortodoks tıpta hastalıklı organa lokal tedavi uygulanırken burada sadece lokal değil bütün vücudun iyileşmesi amaçlanır. Bu nedenle iyileşme denince tam sağlığa kavuşma anlaşılır.Bedenin manifestasyonu herkeste farklıdır. Kişinin birkaç hastalığı da olsa tek bir hastalanma biçimi vardır. Mesela depresyonu da olan bir hasta cilt sorunu yüzünden cilt doktoruna gider ama ona depresyonundan bahsetmez. Homeopati organizmayı fiziksel, duygusal ve zihinsel bir bütün olarak görür ve tüm hastalıklarını tek bir ilaçla tedavi eder. Nasıl bilgisayarınız bozulduğu zaman programı baştan yüklersiniz; homeopatiyle insana iyileşme bilgisi tekrar yüklenir. DNA parçaları bilgiyi taşırlar ve hastalık dediğimiz şey o bilgi sisteminin bozulması demektir. Sistemi yeniden kurabilirsek insanı iyileştirebiliriz.Homeopatinin plasebo olduğunu söyleyenler var…Homeopati en çok bebeklerde ve hayvanlarda işe yarar. Onların bu ilaçlar hakkında hiçbir fikri olmaması plasebo olmadığına dair kanıttır. Homeopati yaşam gücüyle çalışır. Yaşam gücü ne kadar iyiyse o kadar iyi sonuç alırız. Ayrıca tüm hastalıkların %20’si hiçbir müdahale olmadan zaten iyileşir. Bu anlamda plasebo tartışmalı bir kavramdır.

Konvansiyonel tıptan farkı nedir?

Tıpta her semptom için ayrı ilaç kullanılır ve bunların amacı semptomları ortadan kaldırmaktır. Oysaki semptomlar işe yarar şeylerdir; bunları baskılayabilirsiniz ancak hastalık orada kalır… Ağrı kesici baş ağrısını hissetmeyi engeller ama ona sebep olan beyin durumu ortadan kalkmaz. Akut hastalıklar söz konusu olunca bu sorun değildir; akut hastalık gelir ve geçer ancak kronik hastalıkta problemdir. Bu açıdan bakınca tıbbın tedavi edebildiği bir kronik hastalık yok. Tansiyon hastaları, seker hastaları, depresyon hastaları her gün ilaç kullanır. Semptomları gözükmez ama hastalık yerinde durur.