Karpal tünel sendromu

Özellikle hanımların ellerinde uyuşma olduğunda konan tanı, el bileğindeki fleksör tendonlar- parmakları bükücü kirişler- ve median sinir için bir kompartman oluşturan karpal tünel içinde sıkışma sonucu oluşan sinirin tuzak nöropatisidir. bu tanı konunca, sıkışıklığın bu tüneli oluşturan ve onu bir band gibi saran, sağlam bir yapı olan karpal ligamenti keserek tüneli gevşetmek şeklinde rahatlatılması planlanır. kortizon enjeksiyonları denense de tenisçi dirseği veya topuk dikenindeki kadar sık uygulanmaz. muayenede tinel ve phalen testlerinin ( sinirin sıkışmasını provake eden testler) pozitif olması, emg ölçümündeki bozukluk, başparmak gerisindeki avuç içi tenar kasın iletim bozukluğuna bağlı incelmesi- atrofisi-, ama bence en önemlisi uyuşukluğun başparmak ve işaret, orta parmakta hasta tarafından iyi sınırlanması ve bildirilmesi şeklindeki bulgular varlığında cerrahi düşünmek daha doğru olur. yine deher iki elde olan durumlarda, şeker hastaları, hamilelerde, metabolik bozukluk ile ilgili diğer yakınmaları olanlarda -kas spazmı ve krampları, reflü, kabızlık, hemoroid, vb.- cerrahi için acele etmemekte fayda vardır. hele bütün parmakları uyuşanlar, benzeri ayaklarında da olanlar, emg'de rapor edilse bile fizik muayenede testleri olumlu olmayanlarda nöral terapi tekniğiyle enjeksiyonlar denenmelidir. karpal tünelin içine, koldaki ilgili noktalara, boyun ve sırttaki ilgili segmente, özellikle de bulunabilecek tetik noktalara enjeksiyonlar yapılır. eksik olan vitamin ve mineraller ile birlikte antioksidan, yüksek dozda omega 3 başlamak, hafifletecek bir perhiz, egzersizlerin verilmesi ve elişi, riskli meslek uğraşları gibi yakınmaları tetikleyen işlere ara vermek şeklinde bütüncül tedavi uygulanmalıdır.