Manuel Terapi

İnsan bedeni embryo halindeyken segmentler halinde katman katman oluşmaya başlar. Merkezi sinir sistemi ve omurilik aracılığı ile bu segmentler birbiriyle karmaşık bağlantılar kurarlar. Bir segmentin içinde bir omur ve omurilik birimi, iç organ, eklem, kas grupları ve cilt bulunur. Bir organın örneğin safra kesesinin bozukluğu torakal 9.omurgayı, çevresindeki kasları, siyatik siniri, diz ve kalça eklemini, iliopsoas ve diğer gövde kaslarını, sırtta sağdaki cilt alanını etkiler.

Dışardan dokunulabilen kas, cilt ve omurgalar üzerinden bedenin refleks yolları kullanılarak iç organlara ulaşılabilir. Akupunktur, masaj, nöral terapi gibi tüm refleks tedavilerin çalışma prensibi budur. Kaslarda spazm sonucu hareket kısıtlılıkları, pozisyon bozuklukları, omurga blokajları oluşabilir. Bunların seviyelerinin belirlenmesi segmentler hakkında tanı imkanı sağlarken, ilgili anatomik oluşumlara ve organlara tedavi şansı da verir.

Manuel terapi en çok omurganın ve diğer eklem ve ekstremitelerin elle yaptırılan hareketlerle düzeltilmesini amaçlayan metoddur. Aktif ve pasif pek çok tekniği içerir. İyi seçilmiş vakalarda dramatik rahatlama sağlaması bakımından çok yüzgüldürücü sonuçlar verir. Uyguladığımız diğer tedavilerle manuel terapi çoğu zaman kombine edilmektedir