Klasik ortopedi ve travmatoloji

Tüm hastanelerin ortopedi kliniklerinde uygulanmakta olan tıbbın önemli anabilim dallarındandır. Kazalar, çarpma ve düşmelere bağlı kırıklar, çıkıklar, bağ yaralanmaları, cilt, tendon, damar sinir yaralanmaları, ekstremite amputasyonları, sportif eklem, bağ, menisküs ve kıkırdak yaralanmaları travmatoloji başlığı altında sınıflanır ve kişiye spesifik tedaviler gerektirir.

Eklemlerin dejenerasyonu, kireçlenmeler, dengesiz eklemler, bacaklarda ve kollardaki deformiteler, doğuştan olan deformiteler, kalça çıkığı, çarpık ayak gibi çocukluk çağı hastalıkları, romatizmal ve eklem hastalıkları, omurganın bel fıtığı benzeri hastalıkları, her tür ekstremite- kol ve bacaklar-, cilt problemleri ve yaralar dahil ortopedinin ilgi alanına girer. İç organların kol, omuz, bacak, bel, vb. ortopedik sahalara yansıma ağrıları yapması, psikosomatik denen huzursuz bacak sendromu gibi nörolojik ağrıların varlığı her ortopedisti biraz dahiliyeci yapar. Kökeni belli olmayan bir ağrının giderilmesi çok zordur. Bütünsel yaklaşım ile bütün vücudun ve fonksiyonların göz önüne alınarak tedavi planlaması yapmak, üstelik bunu kişiye özel hale indirgemek mesleğin ustalık gerektiren yönüdür.

Hastaların ortopedik rahatsızlıklarının tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirir; psikiyatrik, dahili, nörolojik, cerrahi, diş hekimliği konsültasyonlarının yapılması, içsel çalışmalarının yönlendirilmesi, konservatif (koruyucu ameliyatsız teknikler) yöntemlerle iyileşmeyen hastaların ameliyatlarının yapılması organizasyonunu ve eşgüdümünü yapmak hastaların tam bir tedavi şemsiyesine alınmasını sağlamak bakımından çok önemlidir.